video

 • Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
 • Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi
 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

EdukacjaZabawaRozwójTwórczośćSzczęście

Zobacz więcej

Napis O Przedszkolu-01

Publiczne Przedszkole „Akademia Dzieci Twórczych” oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Dzieci Twórczych” to placówki stworzone z myślą o naszych najmłodszych. To miejsce gdzie dzieci były, są i zawsze będą najważniejsze.

Najważniejszą rzeczą jest to, aby nauka była dla dziecka radością i wyzwalaniem własnej twórczościR.Gloton, C.Clero: „Twórcza aktywność dziecka”

Ideą działania naszego przedszkola jest dbanie o wszechstronny rozwój każdego dziecka, wspieranie jego aktywności i kreatywności, pomaganie w rozwoju jego talentów oraz promowanie działań twórczych. Zapewniamy wysokiej jakości edukację dla dzieci, prowadzoną przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, przy wsparciu miłych, kompetentnych pracowników obsługi.

W myśl głównej idei, program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju artystycznego. Pomagamy wszystkim naszym wychowankom w pełnym rozwoju, w rozwoju talentów i w odczuwaniu potrzeby tworzenia.

„Akademia Dzieci Twórczych” prowadzi szeroki zakres działań skierowanych na rozwijanie aktywności poznawczej dziecka w zakresie kreatywności artystycznej: muzycznej, plastycznej, słownej. Dba o dobre samopoczucie dzieci, wzmacnia poczucie własnej wartości, szacunku do innych, promując wartości dobra prawdy i piękna i zasad partnerstwa. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Nasze przedszkole stosuje w procesie edukacji programy autorskie, nowoczesne pomoce dydaktyczne i strategie efektywnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności, co stwarza nową jakość edukacji.

Przy tym zapewniamy także pomoc terapeutyczno – kompensacyjną poprzez pomoc logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną.

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców oraz ich aktywne włączanie się w realizacje zadań edukacyjnych i kulturalnych przedsięwzięć.

W swoich działaniach będziemy aktywnie promować placówkę przedszkolną i znaczenie wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym i regionalnym. Do tego celu wykorzystujemy i współpracujemy z otoczeniem, z wieloma partnerami w lokalnym środowisku, którzy z uwagą śledzą i wspomagają działania przedszkola.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, dobrze przygotowane do obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z porażkami.

Dzieci są jak kwiaty, stworzone po to,żeby się rozwijaćAutor nieznany

Zgodnie z tezą, iż człowiek przychodzi na świat ze zdolnością do twórczego myślenia, a twórczość jest właściwością, którą można wyćwiczyć, organizujemy w naszej placówce warunki do pełnego rozwoju poprzez szeroko rozumiany aspekt tworzenia. Inspirujemy dzieci do wszelkich twórczych działań i twórczego myślenia

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu placówki tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny, warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy.

Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Pracownicy, naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.
 • ZAJĘCIA

  Informacje na temat przedszkolnych zajęć podstawowych i dodatkowych

  Zobacz
 • PLAN ZAJĘĆ

  Plan zajęć dla wszystkich grup przedszkolnych na poszczególne dni tygodnia

  Zobacz
 • POSIŁKI

  Rozpisane pełnego menu na każdy dzień tygodnia w danym miesiącu

  Zobacz
 • WYDARZENIA

  Kalendarz wydarzeń przedszkolnych planowanych w najbliższym czasie

  Zobacz

Napis Rekrutacja-01

Rekrutacja 2019 / 2020

W roku szkolnym 2019/2020 do Publicznego Przedszkola „Akademia Dzieci Twórczych” w Kobyłce będą uczęszczały dzieci urodzone w roku 2013 – 2016.

 Rekrutacja na rok 2019/2020 została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy:

 • wewnętrzny- w terminie od 26 lutego 2019r  do 05 marca 2019 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 • zewnętrzny – po przez rejestrację w aplikacji Nabór na stronie Urzędu Miasta Kobyłka.

W roku szkolnym  2019/2020 w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Dzieci Twórczych” w Kobyłce rekrutacja trwa cały rok.

Rekrutacja i Dyrektor Przedszkola: Dorota Gumienna – tel:. 535 126 242

W celu zgłoszenia dziecka należy wypełnić Kartę Zgłoszenia  (pobierz). Wypełnioną kartę należy dostarczyć do siedziby placówki. Rezerwacja miejsca w przedszkolu następuje po wniesieniu opłaty wpisowej, a przyjęcie dziecka do przedszkola następuje z chwilą podpisania umowy o świadczenie usług. W dniu podpisania umowy prosimy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego.

Przed podpisaniem umowy zapraszamy do obejrzenia przedszkola  i zapoznania się z pełną ofertą.

Zabezpieczony: Żłobek

Żłobek

3 latki

3 latki

 • Adres i dane kontaktowe

  ul. Zagłoby 3, 05-230 Kobyłka, tel: 535 126 242

 • e-mail:

  sekretariat@akademia-dzieci-tworczych.pl

 • Czuj się zaproszony

  Masz pytania? Przyjdź, dzwoń, pisz 🙂 Serdecznie zapraszamy!

 • Telefon

  tel: 535 126 242