Napis Zajecia-01

Opis zajęć podstawowych i ponadprogramowych

GŁÓWNE
Angielski
Absolwent Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Abiturient Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Posiada 7 letnie doświadczenie w pracy lektora. Praca jest jednocześnie jego pasją – obcując z uczniami w każdym wieku potrafi w przejrzysty i nietuzinkowy sposób przekazać swoją wiedzę.  Poza pracą lektora jest także tłumaczem. Wachlarz zajęć, jakim się poświęca w wolnym czasie jest bardzo szeroki – zaczynając od sportów ekstremalnych, literaturze i popkulturze Ameryki Północnej, na zamiłowaniu do zwierząt kończąc. 
Rytmika
Zajęcia prowadzone przez absolwentkę  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział instrumentalny, specjalność wiolonczela. Absolwentka międzywydziałowego studium pedagogicznego.
Zajęcia umuzykalniające
Wprowadzone jako rozwinięcie zajęć rytmiki. Rozwijają zainteresowania i uzdolnienia muzyczne dzieci od najmłodszych lat. Podczas zajęć dzieci uczą się słuchania, powtarzania i zapamiętywania. W zabawach i ćwiczeniach ruchowych wykorzystują środki wypowiedzi, które są dzieciom najbliższe: ruch, mowę, śpiew oraz grę na prostym instrumencie perkusyjnym. Podczas zajęć dzieci uczą się pozytywnego współzawodnictwa, samodzielności, a równocześnie przygotowują się do śpiewania, grania i tańczenia w zespole.
Audycje muzyczne
Zajęcia przygotowane po to aby odkryć przed dziećmi tajemnicę działania instrumentów muzycznych. Na każdym spotkaniu dzieci będą miały możliwość posłuchać muzyki wykonywanej na żywo, na instrumencie którego bedzie dotyczył temat audycji, a czasem także na nim zagrać. Poznają historię instrumentów i ich zastosowanie. Wszystko to w formie zabawy i przedstawień interaktywnych.
Warsztaty kulinarne
Zajęcia mające na celu pokazanie dzieciom jak łatwo można przyrządzić smakołyki z łatwo dostępnych produktów, zachęcenie niejadków do spróbowania nowych potraw oraz rozwijanie w dzieciach zamiłowania do gotowania. Podczas zajęć dzieci poznają zasady zdrowego żywienia oraz podstawowe zasady savoire vivre.
Warsztaty teatralne
Zajęcia z udziałem zaproszonych gości, aktorów i grup teatralnych
Zajęcia plastyczne
Oprócz  codziennego wykonywania ciekawych i kreatywnych prac plastycznych, dzieci (a czasem także rodzice) będa miały możliwość uczestniczenia w warsztatach ceramicznych, decoupage itp.
Zajęcia z psychologiem
Podczas zajęć indywidualnych lub w małych grupach psycholog pracuje nad problemami dzieci, utrudniającymi im prawidłowe funkcjonowanie w grupie przedszkolnej np. lękliwość, agresja, płaczliwość, nadruchliwość, jak również realizuje program rozwijania percepcji wzrokowej (część przeznaczona do indywidualnej pracy z dzieckiem). Przeprowadza również diagnozę gotowości szkolnej dziecka.
DODATKOWE
Zajęcia z logopedą
Zajęcia prowadzone przez specjalistkę w terapii logopedycznej zarówno indywidualnej oraz    grupowej. W swojej pracy stara się wykorzystywać wiele ciekawych i skutecznych metod terapii oraz pomocy logopedycznych. Dzięki temu terapia staje się dla dzieci atrakcyjna, pełna świetnej zabawy.

Cena 30 zł/os/30 min zajęć

Zumba kids / Disco kids
Zajęcia łączące w sobie elementy tańca i ćwiczeń ogólnorozwojowych.ZUMBA KIDS promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi, kształtuje i rozwija się kreatywność, dyscyplina oraz pamięć! Badania wykazały również, iż zajęcia ZUMBA KIDS pobudzają pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.

Cena 50 zł/m-c/osobę (1 raz w tygodniu po 30 min)

Mathriders
Zajęcia rozwijające w dzieciach umiejętności rozwiązywania problemów. Zachęcające i ekscytujące środowisko nauki dziecka, które zawiera elementy ruchu, piosenki i opowiadania, powoduje iż dzieci angażują się w naukę matematyki. Ruch i muzyka służą budowaniu solidnych fundamentów wiedzy matematycznej dziecka.  Nasze lekcje kończymy zawsze piosenką lub opowiadaniem dotyczącym liczenia, historii matematyki lub życia wielkich matematyków. W ten sposób nasi uczniowie poznają ludzi zaangażowanych w rozwój matematyki, ich emocjonalną stronę, mogą ich naśladować lub zastanawiać się nad tymi samymi problemami. W cenie zajęć dzieci otrzymują plecak, książki i płytę.

Zajęcia: 4-5 latki – 30 min, 1x w tygodniu, koszt 80 zł/m-c/os

6 latki – 50 min, 1x w tygodniu, koszt 150 zl/m-c/os

Lego-robotyka
Na tych zajęciach dziecko poznaje podstawowe zasady projektowania, konstruowania oraz programowania robotów. Samo  zbuduje roboty z zestawów klocków Lego WeDo. Odkryje fascynujący świat techniki, mechaniki i robotyki, jednocześnie    doskonale się bawiąc. Przy pomocy komputera i oprogramowania Lego WeDo zaprogramuje jego działanie w prostym języku graficznym. Wyposaży roboty w silniki, sensory ruchu, odległości i  dźwięku. Wszystko zależy tylko od mocy wyobraźni. Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4 lat.

Cena 100 zł / m-c / os (60 min, 1x w tygodniu)

Język włoski
Każda lekcja to dla dziecka zabawa. Mogą to być formy ruchowe typu pokaż, znajdź, wskaż, zabawy z piłką, zareaguj na dane słowo/ grupę słów bądź inne sposoby reagowania, np. odgadywanie przedmiotów po dotyku lub owoców po smaku. Zadania na kartach pracy polegają na prostych poleceniach typu pokoloruj, połącz, wybierz, wklej itd. Oprócz tego dzieci uczyć się będą piosenek, wyliczanek, przedstawiać historyjki, scenki z maskotkami itp. A wszystko to po włosku!

Zajęcia: 3-6 latki – 30 min, 4 x w miesiącu, koszt 50 zł/ os

TYGODNIOWY PLAN DNIA